Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Frameda Oy:n henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.6.2024.

1.    Rekisterinpitäjä

Frameda Oy 
Y-tunnus 2634753-9 
Kansakoulukuja 3
00100 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Johanna Kananen, info@frameda.fi, 010 574 2700

3. Rekisterin nimi

Frameda Oy:n asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • Asiakassuhteen ylläpito ja hoito
 • Tilausten käsittely, laskutus ja maksunvalvonta
 • Markkinointi eri muodoissaan
 • Markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset
 • Tilastojen analysointiin esimerkiksi Google Analyticsin toimesta.
 • Muu verkkopalveluihin liittyvä tarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia perustietoja ovat:

 • Henkilön nimi
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • Ostohistoria
 • Evästeiden tallentamat tiedot
 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
 • Muut mahdolliset tiedot, kuten asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot.

6. Evästeet

www.frameda.fi käyttää evästeitä ja vastaavia jäljitystekniikoita (”evästeet”) tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta räätälöidyn ja sujuvan. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään lähes kaikissa verkkopalveluissa ja ne eivät välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Käytämme Google Analytics ja -Adwords -palveluita verkkopalvelujemme käytön analysointiin ja seurantaan. Käyttötietoa kerätään evästeiden avulla, mutta tietoja ei käsitellä tai tallenneta siten, että yksittäisen käyttäjän käyttöä voitaisiin seurata. Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä sivuston käyttäjät haluavat ja miten voimme parhaiten antaa käyttäjille heidän tarvitsemiaan tietoja.

Palvelujen käytöstä kerätään mm. seuraavia tilastollisia tietoja:

 • kokonaiskävijämäärät
 • onko kävijä uusi vai tuleeko sivuille ensimmäistä kertaa
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut
 • käytetyimmät hakusanat
 • suosituimmat sivut
 • käytetyimmät selainversiot
 • käytetyimmät laitteet

Evästeet ja palvelujen toiminnallisuudet

Verkkopalveluissamme käytetään myös kolmannen osapuolen yhteisöliitännäisiä, joiden avulla sivustolla voidaan esimerkiksi näyttää sosiaalisen median sisältöjä. Sivuston yhteisöliitännäiset (facebook/instagram) voivat asettaa evästeitä omista palveluistaan ja omien periaatteidensa mukaisesti.

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi tai laitteesi asetuksia. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkopalvelu voi tallentaa tekemäsi valinnat evästeiden avulla. Jos estät evästeet kokonaan, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta tai käyttämästäsi laitteesta. Evästeiden poistaminen vaikuttaa sivun käytettävyyteen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaan itsensä luovuttamana.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei se ole asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämätöntä (esim. osoitetietojen luovuttaminen kuljetusyhtiölle). Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle info@frameda.fi. Rekisterinpitäjä vaatii pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle info@frameda.fi. Rekisterinpitäjä vaatii a pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 

12. Maksupalveluntarjoaja

Maksupalveluntarjoaja Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4) käsittelee tietojasi itsenäisenä rekisterinpitäjänä oman rekisteri- ja tietosuojaselosteensa mukaisesti. Lisätietoja www.vismapay.fi.